CPH Clean Air

CPH Clean Air erbjuder lösningar som är väldokumenterade och garanterat effektiva: Lufthygien, desinfektion och allergiprevention. Ingen oönskade mikroorganismer, mindre irritation, mindre lukt och färre partiklar i luften, var som helst och när som helst.

Copenhagen Clean Air Company öppnade sina dörrar hösten 2009. Vi bodde – och bor – i Köpenhamn, så namnet var uppenbart, om än lite långt. Därför kallar vi oss vanligtvis för CPH Clean Air. Kärnan i vårt koncept var och är: Ren luft, rena lokaler, och en renare och hälsosammare inomhusmiljö!

Vi erbjuder flera alternativ inom särinriktade områden och är stolta över att kunna erbjuda den helt rätta lösningen, som passar perfekt för både behov och budget. Vi vill helt enkelt kunna erbjuda er något mer än vad andra gör.

Samtidigt är vi kompromisslösa i vårt sökande efter den exakta tekniken, som utför precis det arbete som det finns behov av. Våra samarbetspartners erbjuder alla beprövade produkter som har testats, testas på nytt och dokumenteras så hatten – och lösningen – passar perfekt.

CPH Clean Air i Sverige

Vi har – i första hand, med vår desinfektionsteknik – riktat oss till den svenska marknaden sedan 2014, då vi för första gången deltog i Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar (sfvh.se).  Vi har deltagit i Umeå två gånger, 2014 och 15, och senast i Västerås under våren 2016-18. Dessutom har vi testat vår teknik på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Malmö, och vi har kommit bra igång med kundtillströmningen, särskilt bland forskningsinstitutioner som Göteborgs och Stockholms universitet, Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten.

Vi för även en dialog med ett flertal sjukhus och levererade den första maskinen till Universitetssjukhuset i Linköping under våren 2016. I Danmark och Norge används maskinerna i stor utsträckning vid slutstädning av vårdhem, på sjukhus, laboratorier, och för desinfektion av hjälpmedel.